Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo

Podnikatelia zapísaní v obchodnom registri majú povinnosť viesť podvojné účtovníctvo zo zákona. Ide o spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti.
Ďalej sú podnikatelia, ktorí sa rozhodnú viesť podvojné účtovníctvo na dobrovoľnej báze, napr. SZČO. Podvojné účtovníctvo totiž poskytuje väčší prehľad ako jednoduché účtovníctvo.

podvojné účtovníctvo

Pre podvojné účtovníctvo, ako vyplýva zo samotného názvu, je typická podvojnosť účtovania, podvojné zápisy. Každý účtovný zápis sa tak zaúčtuje minimálne na dva účty. Pri platcoch DPH aj na tri.

Naša spoločnosť poskytuje vedenie podvojného účtovníctva v intenciách platných právnych predpisov. Všetky legislatívne zmeny sledujeme a aplikujeme do praxe.

Návrat hore