Podvojné účtovníctvo

Pre podvojné účtovníctvo, ako vyplýva zo samotného názvu, je typická podvojnosť účtovania, podvojné zápisy. Každý účtovný zápis sa tak zaúčtuje minimálne na dva účty. Pri platcoch DPH aj na tri.

Naša spoločnosť poskytuje vedenie podvojného účtovníctva v intenciách platných právnych predpisov. Všetky legislatívne zmeny sledujeme a aplikujeme do praxe.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Scroll to Top